@804@ The Surreal Lyfe featuring – Ghee Aloha Fair Exclusive & Ghee Aloha Bangles @ The Aloha Fair

Ghee Aloha Fair Exclusivev

Cherish is wearing:
Ghee Aloha Fair Exclusive @The Aloha Fair
…. includes  Top, Shorts & Thong Sandals
Hair:
AD – bangers Gift
Accessories:
Ghee Aloha Bangles (aqua/orange) (Gift) @The Aloha Fair